Để tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng không khí nén được quy định bởi ISO 8573.1: 2012, thường cần thêm các bộ lọc T Series để xử lý khí nén cho bất kỳ bụi và hàm lượng dầu rắn nào để đạt được chất lượng không khí yêu cầu.

 

Khu vực lọc hiệu quả cao.

Lọc cấp với phạm vi khác nhau của khả năng xử lý không khí có sẵn cho các ứng dụng khác nhau để cung cấp không khí nén lọc hoàn toàn.

Lọc bụi rắn hiệu quả từ 3µm đến 0,01µm và với bộ lọc cacbon hàm lượng dầu dư còn 0,003μm (bộ lọc mức H yêu cầu lắp đặt ở trước).

Bao gồm Van xả tự động bên trong.

You can check the interested models and send inquiry to us.
Loại lọc. Cỡ ống Lưu lượng (m³/min) Loại ruột lọc Số lượng ruột lọc. Nhiệt độ vận hành tối đa.
1/2" 0.66 AET5-grade 1 60℃
1/2" 1.32 AET10-grade 1 60℃
3/4" 1.98 AET15-grade 1 60℃
1" 3.3 AET20-grade 1 60℃
1 1/2" 5.7 AET40-grade 1 60℃
1 1/2" 9 AET60-grade 1 60℃
1 1/2" 13.32 AET75-grade 1 60℃
2" 17.46 AET125-grade 1 60℃
2 1/2" 21.16 AET175-grade 1 60℃
3" 37.5 AET250-grade 1 60℃
3" 46.62 AET300-grade 1 60℃
OPEN
CLOSE
Sơn
Nhà máy tổng hợp
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.