Việc sản xuất khí nén chắc chắn dẫn đến việc có nước ngưng tụ. Trong hầu hết các trường hợp, chất ngưng tụ khuếch tán khắp hệ thống khí nén trong quá trình vận chuyển và kết quả là làm hỏng hệ thống khí nén, dẫn đến tăng chi phí. Loại FA sử dụng các van có cảm biến mức điện dung để phát hiện mức ngưng tụ và xả tự động. Khả năng xả vào đúng thời điểm với một thiết bị điện tử có thể ngăn chặn sự mất khí nén và tiết kiệm năng lượng.

 

ZERO AIR LOSS: Tiết kiệm năng lượng tối đa

ĐÁNH GIÁ CAO NHẤT: Không bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn

BẢO TRÌ THẤP NHẤT: Giảm thời gian và chi phí tổng thể

HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG & CẢM BIẾN KIỂM SOÁT: Theo dõi cả mức độ và chức năng

You can check the interested models and send inquiry to us.
Bắc Âu, Canada, Bắc Mỹ và Trung Á, Lãnh thổ bắc Trung Quốc Hắc Long Giang.
Model Dùng máy nén - Lưu lượng tối đa (m³/ min) Dùng máy sấy - Lưu lượng tối đa (m³/ min) Dùng lọc - Lưu lượng tối đa (m³/ min)
3 6 30
7 14 70
12 24 120
12 24 120
8 16 80
8 16 80
35 70 350
35 70 350
150 300 1500
150 300 1500
1700 3400
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
Nam Âu, Trung Mỹ, Trung Quốc và các vùng
Model Dùng máy nén - Lưu lượng tối đa (m³/ min) Dùng máy sấy - Lưu lượng tối đa (m³/ min) Dùng lọc - Lưu lượng tối đa (m³/ min)
2.5 5 25
6 12 56
10 20 100
10 20 100
6.5 13 65
6.5 13 65
30 60 300
30 60 300
130 260 1300
130 260 1300
1400 2800
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
Duyên hải Đông Nam Á, Châu Đại Dương, vùng Congo và Amazon, Nam sông Dương Tử Trung Quốc, Đài Loan.
Model Dùng máy nén - Lưu lượng tối đa (m³/ min) Dùng máy sấy - Lưu lượng tối đa (m³/ min) Dùng lọc - Lưu lượng tối đa (m³/ min)
1.5 3 15
3.5 7 35
7 14 70
7 14 70
4 8 40
4 8 40
20 40 200
20 40 200
90 180 900
90 180 900
1000 2000
OPEN
CLOSE
Bình chứa khí
Máy nén
Máy sấy
Lọc
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.